CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Sản phẩm của chúng tôi luôn tuân thủ và đạt tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng công nghiệp liên quan.

- Sản phẩm cáp điện Imatek được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất