Cáp năng lượng mặt trời (DC Solar cable): H1Z2Z2-K-1,5 kV DC, TC EN 50168

Cáp năng lượng mặt trời (DC Solar cable): H1Z2Z2-K-1,5 kV DC, TC EN 50168

- H1Z2Z2-K-1,5-1,5kVDC: 11.300đ/m

- H1Z2Z2-K-2,5-1,5kVDC: 15.800đ/m

- H1Z2Z2-K-4-1,5kVDC: 21.400đ/m

- H1Z2Z2-K-6-1,5kVDC: 30.500đ/m

- H1Z2Z2-K-10-1,5kVDC: 48.200đ/m

- H1Z2Z2-K-16-1,5kVDC: 69.100đ/m

- H1Z2Z2-K-25-1,5kVDC: 105.200đ/m

- H1Z2Z2-K-35-1,5kVDC: 146.100đ/m

- H1Z2Z2-K-50-1,5kVDC: 214.700đ/m

- H1Z2Z2-K-70-1,5kVDC: 289.300đ/m

- H1Z2Z2-K-95-1,5kV DC: 373.900đ/m

- H1Z2Z2-K-120-1,5kVDC: 469.300đ/m

- H1Z2Z2-K-150-1,5kVDC: 621.600đ/m

- H1Z2Z2-K-185-1,5kVDC: 740.900đ/m

- H1Z2Z2-K-240-1,5kVDC: 970.500đ/m

- H1Z2Z2-K-300-1,5kVDC: 1.172.700đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)Xem tiếp