Cáp điện lực: CXV-1R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

Cáp điện lực: CXV-1R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

- CXV-2-600V: 9.650đ/m

- CXV-3,5-600V: 15.060đ/m

- CXV-5,5-600V: 22.200đ/m

- CXV-8-600V: 30.500đ/m

- CXV-14-600V: 50.700đ/m

- CXV-22-600V: 77.600đ/m

- CXV-38-600V: 127.700đ/m

- CXV-60- 600V: 203.400đ/m

- CXV-100-600V: 339.000đ/m

- CXV-200-600V: 658.400đ/m

- CXV-250-600V: 844.700đ/m

- CXV-325-600V: 1.076.100đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Cáp điện lực: CXV-2R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

Cáp điện lực: CXV-2R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

- CXV-2x2-600V: 23.900đ/m

- CXV-2x3,5-600V: 36.200đ/m

- CXV-2x5,5-600V: 52.200đ/m

- CXV-2x8-600V: 70.100đ/m

- CXV-2x14-600V: 114.000đ/m

- CXV-2x22-600V: 172.200đ/m

- CXV-2x38-600V: 275.000đ/m

- CXV-2x60-600V: 432.600đ/m

- CXV-2x100-600V: 714.300đ/m

- CXV-2x200-600V: 1.380.200đ/m

- CXV-2x250-600V: 1.766.400đ/m

- CXV-2x325-600V: 2.244.800đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Cáp điện lực: CXV-3R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

Cáp điện lực: CXV-3R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

- CXV-3x2-600V: 31.400đ/m

- CXV-3x3,5-600V: 48.800đ/m

- CXV-3x5,5-600V: 71.300đ/m

- CXV-3x8-600V: 97.100đ/m

- CXV-3x14-600V: 159.500đ/m

- CXV-3x22-600V: 245.100đ/m

- CXV-3x38-600V: 397.100đ/m

- CXV-3x60-600V: 628.800đ/m

- CXV-3x100-600V: 1.049.900đ/m

- CXV-3x200-600V: 2.029.100đ/m

- CXV-3x250-600V: 2.601.200đ/m

- CXV-3x325-600V: 3.310.400đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Cáp điện lực: CXV-4R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

Cáp điện lực: CXV-4R-600V, Tiêu chuẩn JIS C 3650:2002

- CXV-4x2 -600V: 39.800đ/m

- CXV-4x3,5-600V: 62.100đ/m

- CXV-4x5,5-600V: 92.100đ/m

- CXV-4x8-600V: 126.000đ/m

- CXV-4x14-600V: 209.700đ/m

- CXV-4x22-600V: 321.200đ/m

- CXV-4x38-600V: 522.500đ/m

- CXV-4x60-600V: 831.300đ/m

- CXV-4x100-600V: 1.392.300đ/m

- CXV-4x200-600V: 2.698.100đ/m

- CXV-4x250-600V: 3.465.500đ/m

- CXV-4x325-600V: 4.407.500đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp