Dây điện lực (AV) - 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1

Dây điện lực (AV) - 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1

- AV-16-0,6//1kV: 6.900đ/m

- AV-25-0,6//1kV: 9.710đ/m

- AV-35•0,6//1kV: 12.660đ/m

- AV-50 - 0,6//1kV: 17.710đ/m

- AV-70-0,6//1kV: 23.900đ/m

- AV-95-0,6//1kV: 32.500đ/m

- AV-120-0,6//1kV: 39.500đ/m

- AV-150-0,6//1kV: 50.800đ/m

- AV-185-0,6//1kV: 62.200đ/m

- AV-240-0,6//1kV: 78.700đ/m

- AV-300-0,6//1kV: 98.500đ/m

- AV-400-0,6//1kV: 124.600đ/m

- AV-500-0,6//1kV: 157.000đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp