Dây điện lực hạ thế - 0.6/1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế - 0.6/1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

- CV-1-0,6/1KV-AN/NZS5000.1 - Loại TER: 4.040đ/m

- CV-1,5-0,6/1kV-AN/NZS5000.1 - Loại TER: 5.550đ/m

- CV-2,5-0,6/1kV-AN/NZS5000.1 - Loại TER: 9.050đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp
Dây điện lực hạ thế - 0.6/1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế - 0.6/1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

- CV-1-0,6/1KV: 4.040đ/m

- CV-1,5-0,6/1KV: 5.550đ/m

- CV-2,5-0,6/1kV: 9.050đ/m

- CV-4-0,6/1KV: 13.700đ/m

- CV-6-0,6/1KV: 20.100đ/m

- CV-10-0,6/1kV: 33.300đ/m

- CV-16-0,6/1kV: 50.700đ/m

- CV-25-0,6/1kV: 79.500đ/m

- CV-35-0,6/1kV: 110.000đ/m

- CV-50-0,6/1kV: 150.500đ/m

- CV-70-0,6/1kV: 214.700đ/m

- CV-95-0,6/1kV: 296.900đ/m

- CV-120-0,6/1kV: 386.700đ/m

- CV-150-0,6/1kV: 462.200đ/m

- CV-185-0,6/1kV: 577.100đ/m

- CV-240-0,6/1kV: 756.200đ/m

- CV-300-0,6/1kV: 948.500đ/m

- CV-400-0,6/1kV: 1.209.800đ/m

- CV-500-0,6/1kV: 1.570.100đ/m

- CV-630-0,6/1kV: 2.022.200đ/mXem tiếp
Dây điện lực hạ thế - 600V, Tiêu chuẩn JIS C 3307

Dây điện lực hạ thế - 600V, Tiêu chuẩn JIS C 3307

- CV-1,25 (7/0,45) -600V: 4.290đ/m

- CV-2(7/0,6)-600V: 7.190đ/m

- CV-3,5(7/0,8)-600V: 12.170đ/m

- CV-5,5(7/1)-600V: 18.840đ/m

- CV-8(7/1,2)-600V: 27.000đ/m

(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)

Xem tiếp